ชสอ. มอบน้ำดื่ม ชสอ. จำนวน 100 โหล หัวหน้าชุดปฏิบัติการตำบลบางสีทอง
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบน้ำดื่ม ชสอ. จำนวน 100 โหล ให้กับ นายธีรวัฒน์ กลีบผึ้ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการตำบลบางสีทอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทองและสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ให้กับคนงาน (แคมป์คนงาน) ในพื้นที่ตำบลบางสีทอง จำนวน 3 แคมป์ จำนวน 200 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณวัดไทร (บางสีทอง) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM