ประกาศ ชสอ. “อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน”
[เอกสารแนบ]
 
 
บริการเงินรับฝากและหุ้น/ตั๋วสัญญาใช้เงินอื่นๆ << คลิก >> 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 126-127, 109-110
โทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188
E-mail: info@fsct.com
 
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM