ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2564
        วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่4 (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อน จำนวน 42 เเห่ง ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการ คพช. จำนวน 20 แห่ง มีเเนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับอุปกรณ์การตลาดเเต่ไม่สามารถบริจาคเงินคืนได้ ตลอดจนเรื่องรายงานผลการให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชีเเละการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" เพื่อให้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง โดยการดำเนินงานเเละการกำกับดูเเลสหกรณ์ออมทรัพย์ เเละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน พ.ศ.2564 รวมถึงขอความเห็นชอบจากคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ เรื่องการเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ โดยเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการลงทุนเพื่อศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วนขอขยายเวลาปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 28 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM