โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ต่างประเทศ “Nepal Multipurpose Cooperative (NMC) ประเทศเนปาล” แบบออนไลน์
[เอกสารแนบ]
        ขอเชิญชวนกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ต่างประเทศ “Nepal Multipurpose Cooperative (NMC) ประเทศเนปาล” แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) และ National Cooperative Bank Limited (NCBL) ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.45-13.10 น.
 
ค่าลงทะเบียน : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 318 (คุณขวัญกมล) 334 (คุณกรกช)
 
 
วันที่เขียนข่าว : 18 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM