มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563
        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด โดยประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทน ชสอ. ในการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ จังหวัดมุกดาหาร  จำนวนเงิน 15,000 บาท
วันที่เขียนข่าว : 11 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM