พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”
        วันที่ 10 มิถุนายน 2564  พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิด การสัมมนาออนไลน์ และเป็นวิทยากร ร่วมกับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19” ผ่าน Zoom Meetings เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถปรับตัวได้ทันต่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัล และยุค New Normal และนำไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 94 คน 94 สหกรณ์ ณ ณ ห้องประชุม 603 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM