มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563
       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นตัวแทนพร้อมด้วยท่าน ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะนาคา จังหวัดภูเก็ต จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยมี นางสาวกุลธิดา พรมทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะนาคา เป็นผู้รับมอบ
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM