มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนคลองลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563
        วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม รองประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เป็นตัวแทน ชสอ. ในการมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน 15,000 บาท
 
วันที่เขียนข่าว : 04 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM