ชสอ. ร่วมมอบเงินสมทบทุน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,325,000 บาท
        วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ และดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบเงินสมทบทุน จำนวนเงินรวม 700,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลบางกรวย1 โรงพยาบาลบางกรวย2 โรงพยาบาลบางบัวทอง1 โรงพยาบาลบางบัวทอง2 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สถาบันทรวงอก สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยา โดยมี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย คุณรังสรรค์ ถามูลแสน  ผู้แทนจากสถาบันบำราศนราดูร นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้บริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี ICU สนาม และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้จัดทำหมวกสัญลักษณ์โครงการ “ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” จำนวน 16,500  ใบ  มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 2,325,000 บาท
ณ สำนักงาน ชสอ.จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM