ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน และแนวทางในการกำหนดข้อบังคับ
        วันที่  7 เมษายน  2564 เวลา  13.30 น.  พลตำรวจโทวิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ  ชสอ.  มอบหมายให้  นายพิทยา  ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน และแนวทางในการกำหนดข้อบังคับ  โดย นายสุรพล  พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  เป็นประธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์  กทม.
วันที่เขียนข่าว : 07 เม.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM