พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด
        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ในครั้งนี้
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานที่ดี เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ไทยที่มีต่อภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกปี กรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 24 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM