พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564”
        วันที่ 20 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564” จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 30,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการ รับมอบ  โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินและการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการบริหารงานสหกรณ์เป็นไปตามกฎกระทรวงใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM