พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการจับทุจริตทางบัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
        วันที่ 20 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการจับทุจริตทางบัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก ณ  The Varona at tablan อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯจำนวน 200,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน  43 สหกรณ์
        ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของเขตฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของ ชสอ. ที่แก้ไขเพิ่มในปี 2564 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการเขตฯ และกรรมการเขตฯ  โดยนายณฐกร   แก้วดี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM