พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้
        วันที่ 20 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2564โดยวิทยากร นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
        ทั้งนี้ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนา จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายนคร เทพหนู รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ รับมอบ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 122 คน 52 สหกรณ์ ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM