พิธีเปิดโครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)" จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม เลขานุการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)" จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการ เขตพื้นที่ฯ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวจาก ชสอ. จำนวน 200,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 สหกรณ์ 110 คน ณ ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี 
        โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบกิจการ ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจริยธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์สูงสุด
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM