พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การยื่นฟ้องคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี" จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การยื่นฟ้องคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี" จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยมี นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีทางแพ่ง ตลอดจนสามารถร่างคำร้อง สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้อย่างถูกต้อง 
       ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวน 200,000 บาท โดยมี รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯเป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 19 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM