ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
        วันที่ 11 มกราคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ดร. สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด  ณ ลานจอดรถองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และเปิดการประชุมในเวลา 09.00 น.  ดำเนินการประชุมโดย นายพิพัฒน์ นิยมการ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์
        สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 39 มีสมาชิก 3,673 คน มีทุนดำเนินงาน 5,178 ล้านบาท กำไรสุทธิ 120 ล้านบาท
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM