ชสอ. เข้าร่วมการประชุม CEOs ของ ACCU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
        ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม CEOs ของ ACCU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (แบบออนไลน์) วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.  โดยมี CEOs และผู้แทนมากกว่า 20 คน จากประเทศบังกลาเทศ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
        CEOs และผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆแก่ ACCU ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนด้านวิชาการภายในประเทศ โครงการในภูมิภาคแบบออนไลน์ การเตรียมงานครบรอบ 50 ปีของ ACCU และระบบการชำระเงินสำหรับเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 12 ม.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM