ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
        วันที่ 21 ธันวาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
        สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซุซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548  มีผลกำไรจากการดำเนินงานมาตลอดจนถึงปี 2563 นี้ กำไรสุทธิ 22.43 ล้านบาท สามารถจัดสรรจ่ายเป็นปันผล 5.25 และเฉลี่ยคืน 6.50 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,875 คน ซึ่งการจัดประชุมใหญ่ในวันนี้ได้จัดมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 21 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM