ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และคณะ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
          วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสายัณห์ ถิ่นสำราญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และคณะ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ตัวแทนสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการด้านการเงินของ ชสอ. เพื่อให้สมาชิกที่เป็นตัวแทนสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ทำให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินแก่สมาชิกได้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น4 และเข้าศึกษาดูงาน ACCU ชั้น 5 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM