ชสอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
       วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 60 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของ ชสอ. บรรยายโดย นางสาววรัญญา ชูสกุล หัวหน้าแผนกส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 14 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM