โครงการสัมมนาผู้บริหาร ชสอ. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 และทบทวนกลยุทธ์ ปี 2564
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหาร ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 (6 เดือนแรก) และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2563 (6 เดือนหลัง) และทบทวนกลยุทธ์ ปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปีบัญชี 2564 สำหรับเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่เป็นประจำทุกปีต่อไป ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอ-วัน พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 12 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM