พิธีเปิด การจัดอบรมสัมมนา "กลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน" ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
        วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมสัมมนา "กลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  โดยมี นายสุรพล กมุทชาติ รองประธานกรรมการ ชสอ. นายธงชัย พุทธมอญ กรรมการดำเนินการ ที่กำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ จำนวน 200,000 บาท ซึ้งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน 50 สหกรณ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยาย และวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา ชสอ. และที่ปรึกษาเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม
วันที่เขียนข่าว : 06 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM