พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปลูกจิตสำนึกการบริการและสานสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร" ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
       วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปลูกจิตสำนึกการบริการและสานสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร"  พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 ณ มีผู้เข้าร่วม 120 คน โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
วันที่เขียนข่าว : 05 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM