ชสอ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้คณะกรรมการสื่อสารองค์การ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
        นำโดย นายโกวิท เกตุงาม ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ และกรรมการสื่อสารองค์การ นายกิตต์ เกิดโสภา ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการสื่อสารองค์การ และฝ่ายจัดการ นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
โดยมี พ.ต.ท.สุนทร ตั้งใจ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ประชารัฐบำรุง1 พ.ต.ท.คณากร วิชัยสุนทร ครู กก.ตชด.ที่ 12 ร.ต.อ.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.12 และ ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ มาลัยทอง สารวัตร กก.ตชด.ที่ 12 ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างอาคาร ตชด.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง1 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 1 อาคาร เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท
วันที่เขียนข่าว : 02 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM