พิธีเปิดโครงการสัมมนา สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง "บังคับคดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์"
       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง "บังคับคดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์" และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 120 คน จาก 50 สหกรณ์ ณ ห้องประชุม 701 ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM