โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำปี 2563 (แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำปี 2563 (แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วม โดยมี MR.RYU HYUK รองประธานกรรมการ KFCC กล่าวเปิด พร้อมแนะนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้น นายไพบูลย์  แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ (CFF) และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ บรรยาย เรื่อง “ การบูรณาการเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Network Integration)” ช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่าง FSCT และ KFCC เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM