พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563
        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม การจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของงานธุรการ และการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 96 คน 66 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM