ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ทั้งนี้ได้มีการหารือในเรื่องของกฎกระทรวง แนวทางการลงทุนของสหกรณ์ แนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ( CFF) โดยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นร่วมกันและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM