ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ให้ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กับนายวีระ ทวีสุข ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ในโอกาสเปิดสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีแขกผู้มีเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก จังหวัดใกล้เคียงร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หมู่ 3 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
        สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM