พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการบังคับคดีหลังคำพิพากษาและการขายทอดตลาด
       นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการบังคับคดีหลังคำพิพากษาและการขายทอดตลาด ณ โรงแรม PARCO by BONANZA เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2563 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา ชสอ. ร่วมบรรยายพิเศษ 
 
        ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน 23 สหกรณ์ ซึ่งได้รับความรู้ทั้งในเรื่องความเสี่ยงและการลงทุนของกิจการสหกรณ์ โดยวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและการขายทอดตลาด โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 
        ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบังคับคดีและการขายทรัพย์จำนอง ระหว่างกัน ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM