พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ ข.ชสอ.ตอ. กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ และ นายกิตติ์ เกิดโสภา กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน 70 สหกรณ์ ณ โรงแรม Koon จังหวัดสมุทรปราการ 
 
        การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ์ การตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  รวมทั้งบทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีกด้วย
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM