พิธีเปิดโครงการฝึกการอบรม หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้" ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้" โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และลักษณะงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ  รวมทั้งการวิเคราะห์สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 คน 55 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM