ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ให้ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
        โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
        สอ.ขรก.จังหวัดนครราชสีมา จก. ได้ดำเนินการขอจดทะเบียน ประเภท "สหกรณ์ออมทรัพย์" ชื่อ สอ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จก. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2522 โดยมี นายเลิศ หงส์ภักดี เป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรก  ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สอ.ขรก.จังหวัดนครราชสีมา จก. บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42  และที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างในวงเงินจำนวน 30 ล้านบาท ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่
ชสอ.ขอให้กิจการของสหกรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง และอยู่คู่กับสมาชิกตลอดไป
 
#คำขวัญสหกรณ์ฯ
"สุจริต โปรงใส สมาชิกร่วมใจสหหรณ์มั่งคง"
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM