ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายโกวิท เกตุงาม ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางรุจาภา เนติภัทรรักษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ชสอ. พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 พ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM