กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “FSCT Saving run” เพื่อวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “FSCT Saving run” เพื่อวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. กล่าวรายงาน มีสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 800 คน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM