ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายนพดล อินปา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. จำนวน 40 คน เรื่อง การบริหารงานของ ชสอ. เพื่อเพิ่มความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการดำเนินงานสหกรณ์ฯ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM