พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563
        วันที่ 29 ตุลาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วม โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่ ฯ กล่าวต้อนรับ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 61 สหกรณ์ 120 คน และได้มีการประชาสัมพันธ์งานวันออมแห่งชาติ โดยท่านประธาน ชสอ. มอบเหรียญที่ระลึกงานวิ่งเพื่อการส่งเสริมวันออม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ เมืองทองธานี และในการจัดอบรมครั้งนี้ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับเขตพื้นที่ ฯ ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 29 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM