พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ  สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,820,045 บาท ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ    อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง  และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วันที่เขียนข่าว : 17 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM