CEO การบินไทย พบเจ้าหนี้หุ้นกู้สหกรณ์ พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์
        วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. และคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในการประชุมสหกรณ์ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)   โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด และคณะมาประชุมร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในเรื่องของความคืบหน้าของการดำเนินงานของบริษัทการบินไทยหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 
        ในส่วนแนวทางของขบวนการสหกรณ์จะดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยอย่างเต็มที่  ดังนี้
1. แนวทางของสหกรณ์ คือ เงินต้นเท่าเดิมและไม่มีการแฮร์คัท  โดยขบวนการสหกรณ์เราพร้อมที่จะสนับสนุนการบินไทย 
2. ชสอ.ในฐานะผู้นำขบวนการสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุน และดูแลสหกรณ์ในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บุคลากร และสถานที่ ในการดำเนินการด้านกฎหมาย
3. ชสอ.ในนามคณะกรรมการติดตามฯ และเป็นศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์จะเป็นผู้นำในการเจรจาต่อรองแผนฟื้นฟูกิจการกับบริษัทการบินไทยเพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
       
        นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด และคณะ กล่าวว่า ปัจจุบัน การบินไทย อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของ แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเตรียมยื่นเสนอต่อศาลล้มละลาย ช่วงปลายไตรมาส 4 ปีนี้ หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาสแรก โดยสรุปแนวทางฟื้นฟู เพื่อดำเนินการใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่จะเน้นเรื่องการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาเจ้าหนี้ ถ้าแผนผ่าน ก็จะดำเนินการเรื่องโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน 
2. การเพิ่มรายได้ โดยเน้นเรื่องการบริหารสินทรัพย์ โดยให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปรับปรุงกลยุทธด้านการพาณิชย์และความสามารถในการหารายได้ และการหารายได้พิเศษ จากครัวการบิน
3. การลดค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานและโครงสร้างองค์กรใหม่ การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและต้นทุนในการดำเนินงาน
 
        และทั้งนี้มีแนวทางให้สายการบินไทยสมายล์ ขยายจุดบินใหม่ภายในประเทศอีก 4 เส้นทางช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ รวมทั้ง การขายแฟรนไชส์ ปาท่องโก๋ การบินไทย เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทการบินไทย ซึ่งจะได้มีการจัดสิทธิพิเศษมากมาย สุดคุ้ม ให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ทั่วประเทศ พร้อมกับขอรับการสนับสนุนจากขบวนการสหกรณ์ในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และไม่มีการแฮร์คัท โดยพร้อมที่จะให้ขบวนการสหกรณ์มีผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการในระยะต่อไป โดยมีสหกรณ์เข้าร่วม กว่า 200 คน 87 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM