การประชุมคณะติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
        วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการประชุมคณะติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM