ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จำกัด และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี
        วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายโกวิท เกตุงาม ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตต์ เกิดโสภา ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ หิรัญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จำกัด และคณะ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และการให้บริการเงินกู้ต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 07 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM