ชสอ. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ในงานเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์
        วันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  ในงานเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชั้น 1 อาคาร ชสท. โดยมีสินค้าสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศให้เลือกซื้อ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ และผู้สนับสนุนกิจการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ
 
       ทั้งนี้ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ ได้ที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และใช้บริการศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ในราคาพิเศษช่วงเปิดตัว ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ ได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. โทร. 02 591 4567 ต่อ 408
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM