ประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชัยวุฒิ มัณฑนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายกระบวนการการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด มีผู้แทนจากสหกรณ์ทั้ง 5 ประเภท 72 คน 32 สหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดก่อตั้งด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM