ความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ในนามของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการติดตามฯ ขอแจ้งความคืบหน้าดังนี้
        เรื่อง คดีฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คดีหมายเลขดำที่ ฟฟ. 10/2563 ศาลล้มละลายกลาง ตามที่ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยตามกฎหมายแล้ว เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีการโฆษณาแต่งตั้งผู้ทำแผน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ และทีมทนาย บริษัทกุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จึงเชิญมาแจ้งความคืบหน้าคดีและชี้แจงกำหนดการวันและเวลาการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของแต่ละสหกรณ์ที่ ชสอ. ในวันที่ 29 -30 กันยายน และ วันที่ 1 -2 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดเข้าพบกับ กลต. และบริษัทการบินไทยอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ทราบทิศทางการดำเนินการของสหกรณ์และอยากทราบแนวทางแผนฟื้นฟูกิจการ และสหกรณ์ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วย ฉะนั้นขอให้ทุกสหกรณ์ได้เดินตามแนวทางที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายแนะนำตามขั้นตอนก่อนที่ละก้าว ทั้งนี้ ชสอ.และคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมกับบริษัทกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางในการดำเนินการที่จะรักษาประโยชน์ของสหกรณ์อย่างดีที่สุด และขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีโดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม 154 คน 86 สหกรณ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : รายงานโดยทีมข่าว ชสอ.
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM