ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
       วันที่ 13 กันยายน 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้กระบวนการในการบริหารงานของ ชสอ. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขี้น พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM