พิธีเปิดอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10
       วันที่ 9 กันยายน 2563 นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 -12 และวันที่ 14-16 กันยายน 2563 โดยมี นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าอบรม 50 คน 28 สหกรณ์ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
        หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนา กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปบริหารงานสหกรณ์เพื่อรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามร่างกฎกระทรวงที่กำหนดให้กรรมการสหกรณ์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 คนและสหกรณ์ขนาดเล็กอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี เพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย ชสอ.ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM