พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย  รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ ชสอ. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ ประธานกรรมการ สอ.ครูเชียงใหม่ จก. พร้อมด้วย ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ นายธงชัย พุทธมอญ พลเอกจำนงค์ จันพร กรรมการดำเนินการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร  "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 คน 28 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 26 ส.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM