โครงการสัมมนา "การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหาร ชสอ." ประจำปี 2563
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหาร ชสอ. ประจำปี 2563 โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมให้แนวนโยบายในการบริหาร ชสอ. และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48” ในการบริหารงาน ดังนี้ ระบบการออม ระบบสินเชื่อ ด้านวิชาการ การรักษาสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ ด้านประชาสัมพันธ์ ระบบ IT และระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 และฝ่ายจัดการ ชสอ. เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหาร การจัดการ และการตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 22 ส.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM