ชสอ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท)
        วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท) โดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระเมธีวชิรโดม (เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี) และประธานฝ่ายฆราวาส ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. และคณะกรรมการดำเนินการ สสธท./กสธท.ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้าง ตรงข้าม ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM